Caduceus

[ ] Caduceus 

sł. i muz. Michał Cieśla

Zapada noc, gwiazd milionem,
rozbłysło niebo nad głowami
Księżyc panuje nad nieboskłonem ,
my w szum strumyka zasłuchani

Stoimy tu
Drużyną   jak ze snów
Ognia skry
urzeczywistniają nasze sny

Że, Wszyscy
ludzie mimo lat
Mają siły iść przez świat
Wierni słowom i ideom
Praw Harcerskich, są nadzieją
Że można żyć bez nienawiści
Płaczu, krzywd i zawiści
W zamian szczęście ludziom nieść
Ojczyźnie i Bogu
oddać cześć

Wstaje dzień, słońca promienie
ogarniają całą Ziemię
Padają na twarze, oświetlają ręce,
które niosąc pomoc, radują serce
Harcerski Krzyż – Caduceus naszych dni
Odbity blask umacnia wiarę w nas

Że, Wszyscy ludzie…

Krzyża i lilii znak,
niech powiedzie nas przez świat
Aż do końca naszych dni,
na końcu – świetlany harcerski krzyż

Że, Wszyscy ludzie…